Vui lòng chờ...
Journey Việt - Giải pháp trọn gói cho xây dựng và quản lí nhà hàng - quán nước
Journey Việt là đơn vị đã hợp tác cùng Foxrise Studio từ cuối năm 2018. Là đơn vị cung cấp các giải pháp cho xây dựng và vận hành quán cafe và nhà hàng
Journey Việt là dự án đang triển khai, cung cấp giải pháp trọn gói cho nhu cầu xây dựng nhà hàng và quán nước.


Thông tin dự án

Website: http://dichvusetup.com/
Hạng mục:
♦ Thiết kế website
♦ Nhận diện thương hiệu
♦ Tư vấn hệ thống vận hành
Thời gian thực hiện: 7 ngày
Đơn vị thực hiện: Foxrise Studio Việt Nam