Vui lòng chờ...
MailHub

MailHub

Ứng dụng giúp bạn gửi mail cho khách hàng một cách dễ dàng và trực quan nhất. Được liên kết bắt buộc với tính năng xác nhận thư của Foxpost.
Khả dụng trên Web
Ứng dụng cho phép người quản trị gửi mail với nhiều tính năng thú vị và chuyên biệt giành cho người quản trị như:
- Soạn thảo Email với trình soạn thảo Fox Editor.
- Gửi email tới tài khoản khách hàng đã đăng kí trên dữ liệu website.
- Kết nối trực tiếp tới khách hàng đã được lưu trong dữ liệu bán hàng, xuất hàng, nhập hàng.
- Gửi email tới một nhóm khách hàng đã được lưu sẵn với cùng một nội dung, hỗ trợ các hàm đổi tên tự động.
- Giới hạn lưu lượng mail theo gói cước người dùng.
Nhà phát triển
Foxrise Studio
Phiên bản mới nhất
10
Gói cước hỗ trợ
Cơ bản
Giá cước
109.000₫
Chu kì cước
Hàng tháng
Hỗ trợ taskbar
Không